Kodia

As Oy Perustaminen

Kodia rajapintojen avulla takaat helposti sujuvan RS-prosessin asiakkaiden ja eri sidosryhmien kanssa. Automaattisesti muodostuvien asiakirjojen johdosta virheet vähenevät ja päällekkäistyö poistuu.
Kodia App:n avulla otat asiakkaasi mukaan alusta asti ja olet kehityksen kärjessä asumisen digitalisoinnissa.

Tilaa ilmainen demo

Kodian ominaisuudet

Asunto Oy:n perustaminen

As oy:n sähköisen perustamisen jälkeen
syötä As Oy:n y-tunnus Kodiaan ja asuntokohtaiset
asiakirjat muodostuvat automaattisesti

 • Kauppakirja
 • Kokouskutsut
 • Muuttokirje
 • Vakuusasiakirjat jne
Kauppojen teko rakennusvaiheessa

Kodia App:in käyttöönotto

 • Viestintä
 • Sähköiset allekirjoitukset
 • Maksupostien laskutus
 • Lisä-/muutostöiden sopiminen
 • Asunnon perustiedot
Osakkeen omistajien kokous

Kun neljännes osakkeista on myyty,
kutsutaan koolle osakkeenostajien kokous

 • Automaattinen muistutus
 • Kutsujen lähetys
 • Kutsujen kuittaus ja dokumentointi
 • Kokouksen pöytäkirjan jako
Tiedottaminen

Rakentamisen etenemisen tiedottaminen ja asukkaiden huomiointi

 • Viestintä asiakasryhmille
 • Asukaskohtainen viestintä
 • Tiedostojen jakaminen
Ennen muuttoa

Muuttovaihe on yksi tärkeimmistä prosesseista uudisasuntorakentamisessa

 • Muuttokirje ja muuttotarkastuskutsut
 • Muuttokirjeen sähköinen kuittaus
 • Muuttotarkastustyökalut
 • Muuttotarkastuksen sähköinen hyväksyntä
Muutto

Avainten luovutus ja vakuudenvaihto

 • Sähköinen hyväksyntä
 • Perehdytys
 • Tehdyt korjaukset
 • Avainten luovutus
RS-pankki tekee omistajamerkinnät

Rakennusaikaisien ostajien tiedot kootusti RS-pankille

 • Automaattinen listaus
 • Tarvittavien dokumenttien helppo lähetys
  • Kauppakirjat
  • Kutsut
  • Vakuuslomakkeet yms
Hallinnon luovutus

Muutosta kolmen kuukauden sisällä tapahtuva hallinnonluovutus helpoksi

 • Tunnukset isännöitsijälle
  • Valmiiksi kaikki tiedot
 •  Täytetyn älyhuoltokirjan
  avulla huoltojen automaatti
  muistutukset
Vuositarkastus

Hoituu helposti historian ollessa valmiina

 • Lähetä vuositarkastuskirjeet
 • Hoida vuositarkastukset
 • Sähköinen hyväksyntä
  • vuositarkastus
  • vakuuden vapautus
Loppuaineisto pankille

Loppuaineisto kootusti pankille sekä isännöitsijälle

 • Rakentajan osuus päättyy
 • Asuminen jatkuu
Asuminen

Asukkaille nykyaikainen asumisen alusta

 • Palveluverkko
 • Keskustelukanava
 • Asunnon älyhuoltokirja
 • Asuntotiedot

Rakentaminen ja myynti

Kodian avulla takaat asiakkaillesi nykyaikaisen asiakaskokemuksen sekä hoidat asuntokauppalain velvoitteet vaivattomasti ja helposti. Kodia App:in avulla asiakkaasi pysyvät ajan tasalla ja kaikki hoituu sähköisesti. Täysversion avulla hallitset samalla projektin tiedonsiirron ja jakamisen rakentamisen aikana asiakkaiden sekä eri sidosryhmien kanssa. RS-prosessin lisäksi alustan avulla voit hoitaa hankintasi, dokumentointisi, kilpailutukset, maksupostit sekä viestintäsi.

Asuminen ja takuuaika

Älyhuoltokirjan avulla asuntojen huollot ja ylläpito alusta asti oikealle raiteelle. Rakentamisen vastuut ovat laajat ja on rakentajalle eduksi, että asuntoja ylläpidetään alusta asti takuun ja vastuun mukaisesti.Nopeasti muuttuvassa maailmassa itse rakennuksen lisäksi ostajille on tärkeää myös asumisen digitaalisuus sekä ympäristöystävällisyys. Alustamme avulla voit keskittyä oman ydinliiketoiminnan kehittämiseen ja ulkoistaa täysin asumisen digitalisoinnin. Tulevaisuudessa kaikissa asunnoissa on asumisen digialusta ja rakentamalla asunnot suoraan alustamme päälle takaat asunnonostajille laajimmat lähipalvelut sekä turvallisen asumisen.

Tutustu jo tänään!

Tilaa ilmainen demo
 • RS-prosessin automatisointi
 • Muutto- ja vuositarkastustyökalu
 • Dokumenttien hallinta
 • Viestintä
 • Kilpailutustyökalu
 • Laskutuksen automatisointi

Ota yhteyttä